Katajanmäen tuulivoimapuiston YVA arviointilausunnosta keskeisiä poimintoja

Järjestäytymiskokouksessa päätettiin laatia lausunto Katajanmäen tuulivoimapuiston YVA arvioinnista ELY-keskuksen pyytämään päivämäärään mennessä (21.5).  Alla keskeisimpiä poimintoja 3 sivuisesta lausunnosta:

  • Eteläisen Kajaanin maaseutu- asumiseen yhdistetään vahvasti luonto ja ekologinen elämäntapa. Maaseudun rauhaa arvostetaan asuinympäristönä. Oma auto, sähköiset asiointi mahdollisuudet ja toimivat alueelliset palvelut mahdollistavat maalla-asumisen. Viime vuosina Etelä-Kajaanin väestön ikärakenne on kehittynyt myönteisesti, sillä lasten, nuorten ja työikäisten osuus on kasvanut. Tälle kehitykselle toivomme jatkumoa, jotta kylät pysyvät asuttuina.
  • Suomen ilmastopolitiikan tavoitteet koetaan tärkeinä pienissä maaseutukylissä, kuten eteläisessä Kajaanissa. Kyläyhdistyksenä tiedostamme suunnitteilla olevien tuulivoimapuistohankkeiden merkityksen fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvalla energialla. Puhtaamman energian lisäksi myönteistä on, että hanke tuo toteutuessaan mm paikkakunnalle lisää tarpeellisia verotuloja ja vaikuttaa alueen työllisyyteen ja yritystoimintaan.
  • Tutkittua ja kokemuksista kerättyä tietoa saadaan tuulivoimapuistojen vaikutuksista koko ajan lisää, jota on tärkeä hyödyntää uusia hankkeita suunniteltaessa. Hyvä tiedottaminen hankkeesta on tärkeää. On erittäin hyvä, että maanomistajille ja hankealueen läheisyydessä asuville asukkaille ja yhteisöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja kertoa mielipiteensä jo suunnitteluvaiheessa.
  • Alueella asuvien asukkaiden ja maanomistajien kannanotoilla, lausunnoilla ja mielipiteillä on toivottavasti myös vaikutusta lopulliseen tuulivoimaloiden sijoitteluun ja lukumäärään.
  • Myös toinen alueen läheisyyteen suunnitteilla oleva tuulivoimapuistohanke tulee ottaa huomioon arviointisuunnitelmassa esitettyä paremmin. Tuulipuistojen yhteisvaikutusten selvittelyn tulee olla perusteellista, jos esitettyjen suunnitelmien mukaan 112-123 myllyä rakennetaan alueelle.
  • Suunnitelmissa olevista myllyistä osa tulee mielestämme liian lähelle asutusta ja on erittäin tärkeää, että jonkinlaiset vähimmäisetäisyydet (5-10 km)toteutuvat vakituiseen asutukseen nähden.
  • Haluamme ilmaista huolemme niiden asukkaiden puolesta, jotka asuvat 2-6 km:n säteellä lähimmistä tuulivoimaloista. Vaikka konkreettista ja tieteellisesti todistettua näyttöä ei olisikaan tuulivoimaloiden haitoista ihmisen terveydelle, on kuitenkin mahdollista, että jotkin ihmiset kokevat niistä haittaa ja tämä kokemuskin on otettava todesta. Mitä ohjelmassa on suunniteltu näiden henkilöiden varalle? Haluamme tämän otettavan huomioon.
  • Asuinviihtyvyys voi myös huonontua paljon alueilla, jotka tulevat alle 2 km päähän voimaloista. Miten ne ihmiset huomioidaan hankkeessa, jotka eivät voi viihtyvyyden takia asua enää tulevan voimala-alueen läheisyydessä. Pitääkö heidän vain muuttaa pois omin kustannuksin, vai voivatko he saada jotain kompensaatiota tai haittakorvausta?  Alenevatko asuntojen arvot alueella entisestään?
  • Olemme huolissamme liikenteen lisääntymisestä kyläteillä, viitostiellä ja Kajaani- Kokkola tiellä rakentamisen aikana. Liikennettä on kuitenkin runsaasti ja turvallisuus teillä tulisi huomioida liikenteen lisääntyvän kuormituksen takia sujuvan liikenteen ja onnettomuuksien välttämiseksi hyvin etukäteen.

Kylätoimikunta kaudelle 2021-2022

Vuosikokous pidettiin 25.4 Zoom -verkkokokousohjelmalla. Kokoukseen osallistui 13 kyläläistä. Puheenjohtajana jatkaa Sinikka Laatikainen. Toimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi valittiin 8 henkilöä: Voitto Heikkinen, Esko Kauppinen, Arja Kettunen, Ulla Lintula, Elina Rönkkö, Pirjo Tolonen, Riitta Tolonen(uusi) ja Mirja Väisänen. Lisäksi valittiin 7 yleisvarajäsentä: Titta Eskelinen, Maire Heikkinen, Harri Laatikainen, Pekka Leikkainen, Juha Romppainen, Raija Romppainen ja Lauri Tolonen(uusi). Toiminnantarkastajana jatkaa vuoden 2020 kokouksessa valittu Päivi Elfving ja varatoiminnantarkastajana jatkaa Marjut Kinnunen. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen sähköpostiin tulleesta Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytämästä lausunnosta koskien Fortum Power and Heat Oy:n Kajaanin Katajamäen tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.

Uusi toimikunta piti järjestäytymiskokouksen 10.5 Toimitupa Murtsikassa. Sihteerinä jatkaa Mirja Väisänen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Elina Rönkkö (uusi) ja taloudenhoitajaksi valittiin Ulla Lintula(uusi). 

Taloisännäksi Toimitupa Murtsikkaan (Murtomäentie 1003 b) valittiin Harri Laatikainen ja hänelle varajäseneksi Esko Kauppinen. Talotoimikuntaan valittiin: Voitto Heikkinen, Arja Kettunen, Pekka Leikkainen, Juha Romppainen, Elina Rönkkö ja  Lauri Tolonen.

Vuosikokouskutsu su 25.4 2021 klo 15

Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 25.4.2021 klo 15.00. Vuosikokous pidetään etänä Zoom-verkkokokousohjelmalla toistaisesti voimassaolevien pandemiarajoitusten vuoksi.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti toimikunnalle (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Mikäli kokoontumisrajotukset poistuvat, niin kokouspaikkana toimii kylätalo Murtsikka tai Lehtovaaran Erätalo riippuen ajankohdan säätilasta.

Edellisessä vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaan vuosikokouskutsu ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat tällaisen ilmoittaneet. Vuosikokouskutsu on aiemmin ilmoitettu Koti-Kajaanissa. Yhdistyksen kokoukseen voi edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokoukseen voi ilmoittautua 25.4 2021 klo 14.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen etelakajaaninkylatry@gmail.com.

Tervetuloa !

Pikkujoulut Murtsikan pihalla su 13.12 klo 16 – 17.30

Tänä vuonna kokoonnumme Toimitupa Murtsikan pihalla viettämään kyläläisten yhteistä pikkujoulua tulentekopaikalle. Mahdollisuus makkaranpaistoon, omat makkarat mukaan.

Vapaan yhdessäolon lomassa lauletaan ja kuunnellaan yhdessä tuttuja joululauluja. Tilaisuuteen osallistuneiden kesken arvotaan paikalla jouluinen herkkukori.

Tarjolla kuumaa glögiä, joulutorttua ja piparkakkua. Vapaaehtoinen maksu tarjottavista.

Tullaan terveenä paikalle, huomioidaan turvavälit ja käsihygienia. Tervetuloa!

Murtomäessä pidettiin valokuituilta 6.8.2020

Valokuidulla toteutetussa internetyhteydessä ei lopu kaista eikä nopeus kesken, totesi Siikaverkon valokuitumyyjä Heikki Kumpula Kajaanin eteläisillä kylillä Murtomäen kylätalolla torstaina 6.8 pidetyssä infotilaisuudessa.  Kylätalolle oli saapunut parikymmentä aiheesta kiinnostunutta kyläläistä.   

Tilaisuudessa kuultiin, että markkinoilla olevista tietoliikenneyhteyksistä valokuitu on nopein ja toimintavarmin. Siirtokapasiteetista löytyy tehoja niin tämän päivän kuin tulevaisuuden tarpeisiin ainakin seuraavaksi 50 vuodeksi. Yhteyttä ei tarvitse jakaa naapurin kanssa, eikä yhteyden laatuun vaikuta sää, asuinpaikka tai asuinpaikan maantieteellinen sijainti. 

Siikaverkon esitteissä todetaan, että toimiva netti mahdollistaa monia asioita vauvasta vaariin, nostaa kiinteistön arvoa ja tekee arjesta helpompaa luotettavuudellaan.  Erilaisten tiedostojen lataaminen, raaliaikainen pelaaminen ja etätyöt sujuvat vaikka koko perhe olisi netissä yhtaikaa.

Valokuituyhteyden avulla voi soittaa videopuheluita skypen ja whatsappin kautta häiriöttä. Valokuituyhteydellä toimivan IPTV:n avulla on mahdollista katsoa ja tallentaa television peruskanavia ja maksukanavia teräväpiirtona. Kodin arvo nousee ja turvallisuus lisääntyy luotettavasti toimivien etävalvonta- ja turvapalveluiden avulla. Valokuidun avulla varmistaa toimintavarman yhteyden mm terveydenhuoltopalveluihin niiden siirtyessä vähitellen nettiin. 

Valokuitua Vuolijoelle ja Otanmäkeen! -hanke toteutetaan yhteistyössä Kajaanin kaupungin ja Vuolijoen aluelautakunnan kanssa. Siikaverkko Osuuskunnan selvitys ja tiedotushankkeen tavoitteena on kuntalaisten, yritysten sekä myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tiedottaminen ja tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden selvittäminen Vuolijoen, Otanmäen sekä muiden Kajaanin eteläisten ja läntisten kylien alueilla. Hanke saa rahoitusta OulujärviLeadreilta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolta. 

Valokuituverkon rakentaminen käynnistyy suunnitelman mukaan vuosina 2021-2022, jos varauksia saadaan kerättyä riittävästi vuoden 2020 loppuun mennessä.Tilaisuudessa todettiin, että nyt on tilaisuus hankkia valokuituyhteys edullisesti.Tällaista mahdollisuutta saada valokuitu Kajaanin eteläisten kylien alueelle ei kenties tule enää toista kertaa. 

Edustaja Heikki Kumpula totesi, että mikäli valokuituliittymän kustannus nousee tilaajalle luvatusta 600 eurosta, niin varaus raukeaa. Valokuituliittymän hinta koostuu 500 euron liittymämaksusta, Siikaverkko Osuuskunnan 100 euron jäsenmaksusta (kertamaksu) sekä kuukausimaksusta, joka määräytyy otetun palvelupaketin mukaan. Lisäksi kotiin on hankittava 130 euron päätelaite ja Maxivision langaton digiboxi alk 159 euroa . Valokuitu on mahdollista rahoittaa kertamaksun lisäksi osamaksulla ja rakennettavan liittymän hinta on 60 % osuudelta kotitalousvähennyskelpoinen.

Kotipäätelaitteen saa ilmaiseksi, kun tekee varauksen 31.8 mennessä! Liittymämaksu ja Siikaverkko Osuuskunnan jäsenmaksu laskutetaan vasta, kun rakentaminen alueella varmistuu. Myös varaus on sitova vasta silloin. Varauksen voi täyttää netissä: http://www.siikaverkko.fi/kajaani tai soittaa myyjä Heikki Kumpulalle puh. 050 470 8933. Koska yhteys rakennetaan hankkeen avulla, liittymän hinta kallistuu, mikäli vasta rakennusvaiheessa päättää hankkia liittymän.

Valokuituinfoja on pidetty Murtomäen lisäksi Vuolijoen Riihipihan Elojuhlassa ja Koskikartanossa. Mikäli et päässyt mukaan näihin tilaisuuksiin, niin tulevia valokuituinfoja pidetään Mainuan koululla 25.8, Vuoreslahdessa 26.8, Käkilahdessa 1.9, Vuottolahdessa 20.9 ja Siikaverkko Osuuskunnan FB -sivuilla to 27.8. klo 13-14.

 

Valokuituinfo to 6.8 klo 18 Murtomäessä

Valokuituinfo Murtomäen kylätalo Murtsikka

to 6.8 klo 18, Murtomäentie 1003 B.
Kahvitarjoilu.

Valokuituverkon rakentaminen käynnistyy suunnitelman mukaan vuosina 2021-2022, jos varauksia saadaan kerättyä riittävästi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Nyt on tilaisuus hankkia valokuituyhteys edullisesti. Vastaavaa ei mahdollisesti enää tarjota alueellemme!

Valokuituliittymän hinta koostuu 500 €:n liittymämaksusta, Siikaverkko Osuuskunnan 100 €:n jäsenmaksusta sekä kuukausimaksusta, joka määräytyy palvelupaketin mukaan. Lisäksi kotiin on hankittava 130 €:n päätelaite.

Liittymämaksu ja Siikaverkko Osuuskunnan jäsenmaksu laskutetaan vasta, kun rakentaminen alueella varmistuu. Voit täyttää varauksen netissä: http://www.siikaverkko.fi/kajaani tai soittaa myyjä Heikki Kumpulalle puh. 050 470 8933.

Saat kotipäätelaitteen ilmaiseksi (arvo 130 €), kun teet varauksen 31.8 mennessä!

Valokuitu on markkinoilla olevista tietoliikenneyhteyksistä nopein ja toimintavarmin. Sen siirtokapasiteetti on vailla vertaa: siitä löytyy tehoja niin tämän päivän kuin tulevaisuuden tarpeisiin. Valokuidun pätkimättömyys ja toimintavarmuus nostaa kodin turvallisuutta sekä yrityksen tehokkuutta ja tuottavuutta, mahdollistaa etäopiskelun ja -töiden tekemisen, koko perheen sujuvan digitaalisen asioinnin sekä takaa viihdenautinnot häiriöittä.

Valokuidun kautta toimivalla teräväpiirto-IPTV:llä (netti-TV) pääsee eroon antennitelevision sääherkkyydestä ja heikosta signaalista. Valokuitu nostaa kiinteistön arvoa ja tekee arjesta helpompaa luotettavuudellaan.

Tule tapaamaan edustajia seuraaviin tapahtumiin:

• Riihipihan Elojuhla 8.-9.8.2020 klo 10-15, Kuusirannantie 67, Vuolijoki
• Valokuituinfo Murtomäen kylätalo Murtsikka to 6.8 klo 18, Murtomäentie 1003 B, Murtomäki
• Valokuituinfo ke 26.8. klo 18, Vuoreslahden kylätalo, Vuoreslahdentie 973, Kajaani.
• Valokuituinfo Facebookissa to 27.8. klo 13-14, Siikaverkko Osuuskunnan fb-sivulla.