Uusi toimikunta kaudelle 2020 – 2021

Vuosikokous valitsi kokouksessaan 29.4.2020 puheenjohtajan ja muut toimikunnan jäsenet kaudelle 2020 – 2021.  Puheenjohtajana jatkaa Sinikka Laatikainen. Kaikki vuonna 2019 toimikuntaan valitut henkilöt jatkavat, uutena toimikunnassa aloitti varajäsenenä Titta Eskelinen. Taloisäntänä ja talotoimikunnassa jatkavat vuonna 2019 valitut henkilöt. Linkki pöytäkirjaan: Vuosikokouksen 29.4. pöytäkirja 2020.docx

Vuosikokous päätti, että seuraava vuosikokouskutsu ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla ja sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat tällaisen ilmoittaneet. Yhdistyksen verkkosivuilla tavoitetaan suurin osa alueen asukkaista. Alueella ilmestyvä lehti ei tule enää kaikkiin talouksiin ja alueelle jaettavaa ilmaisjakelulehteä ei jaeta enää kuin kerran viikossa.

Toimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin heti vuosikokouksen jälkeen. Varapuheenjohtajana jatkaa Ulla Lintula, sihteerinä jatkaa Mirja Väisänen ja taloudenhoitajana jatkaa Arja Kettunen.  Vuosi 2020  yhdistyksen 41.toimintavuosi. Toimikunta kokoontuu suunnittelemaan tulevaa toimintakautta, johon voimassa oleva poikkeustila vääjäämättä vaikuttaa.

Vallitsevaan tilanteeseen ei voi vaikuttaa, mutta vaikka tilanne jatkuisi pitkään, niin se ei ole pysyvä. Mikäli rajoituksia puretaan ja pandemiatilanne etenee suotuisasti, niin myös jotain toimintaa pystytään tulevalla toimintakaudella järjestämään  – turvallisuus huomioiden. Toimikunta haluaa myös kyläläiset mukaan ideoimaan toimintaa. Yhdityksen sähköpostin kautta etelakajaaninkylatry@gmail.com voi lähettää ideoita tai ajatuksia tulevalle kaudelle.